Creative embodiment coaching

Ieder mens is uniek en geboren met zijn of haar zielenbestemming en de daarmee verbonden krachten/kwaliteiten. Naarmate we ouder worden verliezen we, door conditionering, het contact met deze aangeboren krachten/kwaliteiten. Via creatieve vertaling vanuit het lichaam, is er een schat aan waarde te vinden.

WAT IS CREATIVE EMBODIMENT COACHING PRECIES?

Bij Creatieve Embodiment Coaching boek je sessies waarin je vanuit een verlangen (problemen zijn er niet) in verbinding met je lijf en creatieve expressie begeleid wordt in een reis. Ik begeleid kinderen, jongeren en volwassenen.

Dmv creatief en lichamelijk werk via adem, meditaties, dans en verbeelding gaan we dynamisch op reis naar de binnenwereld en is er ruimte om via beelden en beweging intuïtief uiting geven aan wat er in het moment leeft. Zo ontmoet je delen van jezelf die om aandacht vragen en gezien willen worden.

Belichaming in combinatie met beelden werkt krachtig door, doordat er iets volledig doorleefd en doorvoeld kan worden. Wanneer iets volledig kan gevoeld en gezien is, ontstaat er ruimte. Ruimte geeft vruchtbare grond om verder te groeien.

In de belichaming, waarin afgestemd op gevoel impulsen worden gevolgd, kan ons in dieper contact brengen met wat er aanwezig is. Als een spiegel laat het lijf of een beeld iets zien en voelen, waarop een nieuwe beweging als vanzelf volgt.

HOE GA JE BIJ MIJ OP REIS ?

Tijdens creative embodiment coaching wordt rekening gehouden met álle delen in het geheel, zowel fysiek/ energetisch, mentaal/intelligent, emotioneel en spiritueel.

Vaak zijn er 1 of 2 gebieden die het meest om aandacht vragen. Die worden (van)zelf gekozen en vanuit daar gaan we aan de slag.

Het kan een eenmalige sessie zijn of een langere reis. Vanuit de afstemming op het hart en het lijf, verbonden met een specifiek hartsverlangen gaan we op pad. Soms wordt een verlangen pas duidelijk nadat we een tijdje op reis zijn gegaan. Er wordt niet zo veel gepraat, als wel bewogen en gecreëerd. Na de reis is er ruimte om de creatie en het proces te delen. Vanuit daar ontstaan vaak inzichten en aanknopingspunten voor een vervolg thuis of in een volgende sessie.

Door met bepaalde technieken te werken en te bewegen wordt er iets in beweging gezet, waarin ruimte ontstaat om iets versterken of juist los te laten. Zo wordt er in ieders eigen tempo en ruimte op een natuurlijke manier bewogen naar een volgende stap. Dat kan dus ook een stap terug zijn.

DE TOOLS

  • Tekenen/schilderen/meditatief boetseren/leggingen met natuurlijke materialen/stenen/kristallen/schelpen
  • Yoga/meditatie/adem/klanken/geuren/muziek
  • Dansexpressie
  • Drama/rollenspelen met uiteenlopend materiaal
  • Wandelingtochten met natuurspiegels als gids. Zie ook Coaching in de natuur.

Het framewerk, de basis van een sessie of een hele reis wordt ondersteund door het framewerk van de Rites of Passage (zie ook Cirkels voor vrouwen en meiden) met als belangrijk fundament het Medicijnwiel.

Het medicijnwiel bestaat uit alle windrichtingen in verbinding met de seizoenen, de elementen, dierspirits en de daarmee samenvallende kwaliteiten die ook weer in jezelf te vinden zijn. Hier wordt zichtbaar en onzichtbaar altijd de verbinding mee gemaakt.

In de reizen werk ik afgestemd met energetische handopleggingen, de kracht van de gedachte, de Circle of Excellence (NLP).

DE ROUTE

  • Telefonisch consult: we gaan in gesprek en er wordt duidelijk waar jij of jouw kind begeleiding in wil ontvangen
  • Intake: vanuit de intake onderzoeken we het verlangen en de hulpvraag. Ook zal geboorte berekening a.d.h.v. de Nine Star Ki gedeeld worden, dit geeft inzicht in de onderliggende emoties en verhoudingen ook met de omgeving. Wanneer de klik er is met mij en de werkwijze, dan vindt het coachtraject zijn doorstart.
  • Verkenningsfase: binnen een of twee sessies gaan we het verlangen/ de hulpvraag verder verkennen. De beweging en creaties zetten iets in gang en bevestigen wel of niet het eerst aangegeven verlangen. Soms komen we op iets uit, wat er onder ligt.
  • Verdiepingsfase: binnen een aantal sessies, afhankelijk vd persoon, de wens en het proces, gaan we dieper in op de innerlijke beleving vanuit dit verlangen. Ook in de hobbels krijgen we inzicht en ook hierin wordt beeldend en lichaamswerk ingezet. Deze fase vraagt wat meer toewijding en overgave in het proces.
  • Voltooi fase: We ronden binnen een of twee sessies af en kijken hierbij terug naar de afgelegde route/reis. We bekijken de tal van richtingaanwijzers en schatten uit de reis met ook hierin een creatieve tint.

De route is een richtingaanwijzer, de afstemming in deze route kan per persoon verschillen. Soms werkt één keer al voldoende door, de andere keer zijn het meerdere sessies.

Expressie sessies voor groepen

Er zijn ook Creative Embodiment sessies voor groepen te boeken. Dat zijn dynamische afgestemde workshops gericht op thema’s naar keuze waarin je middels lichaamsgericht werk in combinatie met creatieve expressie de verbinding met je zelf én de groep aan gaat.

DE SCHATTEN

Kijk voor de schatten van de kunstzinnige reizen eens bij recensies

Voel je de behoefte voor een telefonisch consult of wil je meer info? Neem vrijblijvend eens Contact met mij op. Kijk voor tarieven op Lestijden, Tarieven & Agenda.

“The most creative act you will ever undertake is the act of creating yourself.”

Deepak Chopra.