Dynamische expressie sessies

Ieder mens is uniek en is met zijn of haar zielenbestemming en de daarmee verbonden talenten/krachten geboren om ze waar te mogen maken in dit leven. Soms is het even lastig om aanspraak te doen op deze natuurlijke krachten in jou. Dan zou het kunnen helpen om creatief en expressief uiting te geven aan wat er in jou leeft. Een manier waarvan we ons vaker weerhouden naarmate we ouder worden. Toch is er in de taal van beelden en de taal van het lichaam een schat aan waarde te vinden die onmogelijk alleen maar met woorden te beschrijven is.

WAT IS HET PRECIES?

Ik creëer daarom ruimte om op een dynamische manier creatief te reizen. Met sessies in de creatieve beleving van anderhalf uur, aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Via gerichte creatieve opdrachten gaan we op diverse en buitengewone manieren op ontdekkingsreis naar de wereld binnen en is er ruimte om via beelden en beweging uiting geven aan wat er gevoeld wil worden.

Door beeldend werk in combinatie met lichaamsgericht werk te combineren wordt er een natuurlijke stroom op gang gebracht, vanuit kracht en kwetsbaarheid en geeft je richting.

Beeldend en intuïtief werken brengt je vanuit de overgave in contact met de taal van de ziel en jouw hart. Als een spiegel laat het je dingen zien en voelen, vaak zonder woorden. Met de kans dat je zomaar ineens aangenaam door je zelf wordt verrast.

HOE GAAN WE OP REIS ?

Tijdens de begeleiding tellen álle delen in het geheel, zowel fysiek/ energetisch, mentaal, emotioneel en spiritueel. Vaak zijn er 1 of 2 gebieden die het meest om aandacht vragen. Die wordt zelf gekozen en vanuit daar gaan we expressief aan de slag.

Het kan een eenmalige sessie zijn of een langere reis. Vanuit de afstemming op het hart en het lijf, duik je de creatieve opdracht in, die gekoppeld is aan jouw specifieke hartsverlangen. Soms wordt deze pas duidelijk tijdens of na het creatieve proces. Na de reis die je maakt is er ruimte om aan de hand van het creatieve werkstuk het gesprek aan te gaan om tot eventuele inzichten te komen. Het is niet altijd noodzakelijk.

Deze dynamische manier van bijstaan laat (ook mij) iedere keer weer zien, dat er altijd iets te ontdekken valt wat niet te bedenken valt en het is wonderbaarlijk hoe jong en oud het licht tijdens de creatie weer in zichzelf gaan zien en voelen. En dat is mooi.

Door met bepaalde technieken te werken worden de krachten en kwaliteiten die sterk aanwezig zijn in het licht gezet, versterkt of juist losgelaten. Zo wordt er in ieders eigen tempo en ruimte op een natuurlijke manier bewogen naar een volgende stap.

DE CREATIEVE MIDDELEN

 • Tekenen/schilderen/boetseren waarin het verlangen of een emotie vorm gegeven wordt met kleur, vorm en symbolieken
 • Rollen/poppenspel (bij kinderen) en systeemwerk om gebeurtenissen en personen een zichtbare plek in het geheel te geven
 • Hutten bouw methode (bij kinderen) om een eigen ruimte veilig in te richten
 • Yoga elementen zoals beweging in houdingen, dans, zang, kristallen en klanken, ontspanningsverhalen en/of meditaties voor meer lichaamsbewustwording en het vrij maken van energie.
 • Wandelingen en ontdektochten in de natuur om al gaandeweg met de natuur zichtbaar te (laten) maken wat er in jou leeft. De natuur en de beweging van onszelf hierin weerspiegelt processen in onszelf natuurgetrouw. Zie ook Coaching in de natuur.
 • Ter ondersteuning doe ik bij aanvang een elementaire berekening volgens de Nine Star Ki (Chinese Astrologie gericht op de sterren van de Grote Beer) adhv de geboortedatum. Hierin worden de verhoudingen tussen de natuurlijke elementen water, hout, vuur, aarde, metaal) zichtbaar en krijg je zicht op onderliggende emoties en wezenlijke transformatiestappen.

DE ROUTE

 • Telefonisch consult: we gaan in gesprek en er wordt duidelijk waar je begeleiding in wil.
 • Intake: vanuit de intake onderzoeken we het verlangen en de hulpvraag van jou als gecoachte, die van jou als ouder en de hulpvraag van jouw kind. Ook zal ik de geboorte berekening a.d.h.v. de Nine Star Ki delen, dit geeft inzicht in de onderliggende emoties. Mocht je een klik voelen bij mij en de werkwijze, dan vindt het coachtraject zijn doorstart.|
 • Verkenningsfase: binnen een of twee sessies gaan we het verlangen/ de hulpvraag verder verkennen. We komen door beeldend te werken en spelen vaak bij de vraag achter de vraag terecht.
 • Verdiepingsfase: binnen twee of drie sessies gaan we dieper in op de innerlijke beleving vanuit het verlangen. Ook in de hobbels krijgen we inzicht en ook hierin wordt beeldend en lichaamswerk voor ingezet. Deze fase vraagt om toewijding en overgave vanuit vertrouwen in het proces.
 • Voltooi fase: We ronden binnen een of twee sessies af en kijken hierbij terug naar de afgelegde route/reis. We bekijken de tal van richtingaanwijzers en schatten uit deze mooie reis. Ook hierin is ruimte om het creatief af te sluiten. Met deze rijkelijk gevulde rugzak gaan mensen naar huis vol inzichten en vertrouwen om vervolg stappen te zetten vanuit dat verlangen waar ze voor gekomen zijn.

De route is een richtingaanwijzer, de afstemming in deze route kan per persoon verschillen. Soms werken enkele keren al voldoende door.

Expressie sessies voor groepen

Er zijn ook dynamische expressie sessies voor groepen te boeken. Dat zijn afgestemde workshops gericht op thema’s naar keuze waarin je middels lichaamsgericht werk in combinatie met creatieve expressie de verbinding met je zelf in de groep aan gaat.

DE SCHATTEN

Kijk voor de schatten van de kunstzinnige reizen eens bij recensies

Voel je de behoefte voor een telefonisch consult of wil je meer info? Neem vrijblijvend eens Contact met mij op. Kijk voor tarieven op Lestijden, Tarieven & Agenda.

“The most creative act you will ever undertake is the act of creating yourself.”

Deepak Chopra.