Maanblog


Welkom bij mijn Maan blog pagina, waar ik zo en nu en dan verhelderende inzichten deel over de invloed van de Maan. Want die is, net als de zon, heel groot en vruchtbaar. Al van oudsher speelt de maan een belangrijke rol om het leven en voortbestaan van mensen, dieren en planten zeker te stellen. De zon is direct zichtbaar en voelbaar. De Maan laat zich daarentegen in fases zien en om haar kracht te voelen en de vruchten te plukken is een bewust en subtiel verbinden nodig.

Ik begeef me in een periode waarin veel subtieler afstem en me weer op een diepere laag bewuster wordt van de invloed van de omgeving. Ik krijg heel helder wat mijn weg verder gaat zijn in het dienstbaar zijn en overduidelijk is dat de kracht en het licht van de Maan hierbij mijn pad verder gaat verlichten. Mooi want de naam Maanhuis E11F, die net zo mystiek als de Maan tot mij kwam, doet ze nu hier in het Aardse steeds meer haar naam recht aan.

Art: onbekend

Op dit moment vindt er een integratieproces plaats waarin deze delen als puzzelstukken op de plek vallen. Ik lees het boek in Harmonie met de Maan van Johanna Paungger en Thomas Poppe en is voor mij een eyeopener als het gaat over deze grote invloed van deze mystieke lichtbol in de duisternis. Wanneer we allemaal meer zicht krijgen op haar wonderbaarlijke kracht, dan worden we (groten) deels weer onze eigen arts.

Ik heb de behoefte, om net als vroeger, alles wat ik lees in dit boek, waarvan ik weet dit is voor mij de juiste informatie, te reproduceren als onderdeel van de studie die ik hier zelf naar doe. Zo blijft het hangen, wordt het een levendig proces waar jij tevens van kunt proeven.

Ook zal de Maan prominenter aanwezig zijn in het aanbod yoga, creatieve expressie en dans. Met name in de Creative Movement Flows, zullen de maanfases als ankerpunten fungeren in de dans die je danst vanuit een eigen vruchtbaar verlangen. Zo word je je steeds bewust van de maanfases in verbinding met je eigen ontwikkeling en kun je voelen en belichamen wat deze ronde om de Aarde je kan op een verdiepende laag allemaal kan brengen.

Let wel, wanneer je het Maanproces gaat volgen en je ermee gaat verbinden, zul je hoogstwaarschijnlijk anders gaan kijken naar het leven zoals het over het algemeen is ingericht 😉

Zo aangenaam is het om zowel de natuur als U zelf te onderzoeken en daarbij noch uw noch mijn eigen geest geweld aan te doen, maar beide daarentegen in een kalme wisselwerking met elkaar in evenwicht te brengen. “

Goethe

27 Maart 2023

Ik vertel in de lessen en sessies vaker over de uitwerking van de fases van de Maan op de mens. Nu vindt iedereen dat reuze interessant, maar is het moeilijk om te onthouden. Ik zal hier de belangrijkste fasen benoemen met de uitwerking op plant, mens en dier.

Nieuwe Maan:
Op kalenders wordt de Nieuwe Maan meestal als een zwarte schijf aangegeven. Gedurende die korte tijd heerst een opmerkelijke invloed op mensen, dieren en planten: wie in deze tijd bijvoorbeeld een dag lang niet eet, voorkomt talloze ziekten, omdat het ontgiftingsvermogen van het lichaam dan zijn hoogste niveau bereikt. Ook wanneer men slechte gewoonten overboord wil gooien, is deze dag als startpunt geschikter dan vrijwel elke andere dag. Zieke bomen kunnen door snoeiing op deze dag weer gezond worden. De aarde begint aan een nieuwe ademteug.

Wassende Maan:
Reeds enkele uren na nieuwe maan komt ( op het maanoppervlak van links naar rechts verschuivend) de naar de zon gekeerde zijde van de maan tevoorschijn: de fijne sikkel van de Wassende Maan is te zien en duurt ongeveer 6 dagen voordat deze half belicht wordt, ook wel het Eerste Kwartier genoemd. De 13 dagen naar volle Maan die volgen wordt het Tweede Kwartier genoemd.

Alles wat aan het lichaam wordt, alles wat het lichaam opbouwt en sterkt, werkt gedurende deze 2 weken dubbel zo goed. Hoe meer de Maan wast, des te ongunstiger verloopt de genezing van wonden en operaties. Met een zelfde hoeveelheid wasmiddel wordt de was bijvoorbeeld niet zo schoon als bij Afnemende Maan. Tijdens Wassende Maan en Volle Maan komen meer kinderen ter wereld.

Volle Maan:
Uiteindelijk heeft de Maan de helft van haar reis rond de Aarde voltooid en staat de naar de zon gekeerde zijde als Volle Maan aan de hemel. Vanaf de Zon gezien staat de Maan nu ‘achter’ de Aarde. Ook tijdens de paar uren Volle Maan op Aarde wordt een duidelijk voelbare kracht op mens, dier en plant waargenomen; de impulsverandering van wassend naar afnemend heeft een sterkere invloed dan de impulswisseling van de Nieuwe Maan. Maanzieke mensen gaan slaapwandelen, wonden bloeden sterker dan anders, de heilzame kruiden hebben nu meer kracht, bomen die op dit tijdstip gesnoeid worden kunnen afsterven, politiebureaus versterken hun inzetbaarheid omdat ze regelmatig moeten reageren op een toename van gewelddadigheden en ongelukken en vroedvrouwen maken overuren.

Afnemende Maan:
Terwijl de Maan gestaag verder reist, deukt haar schaduwzijde de schijf als het ware in ( van rechts naar links) en begint de ongeveer 13 dagen durende fase van de Afnemende Maan ( het derde en vierde kwartier). Opnieuw is de ontdekking van bijzondere invloeden gedurende deze periode aan onze voorouders te danken: operaties lukken beter dan anders, bijna alle huishoudelijke werkzaamheden gaan gemakkelijker, en zelfs komt iemand die meer dan gebruikelijk eet, niet zoveel aan als in andere perioden. Veel werkzaamheden in de tuin of in de natuur verlopen nu voorspoedig (zoals het inzaaien van planten van ondergronds gedijende gewassen) of leiden tot gunstige resultaten (zoals het veredelen van fruitbomen).

Uit: In harmonie met de Maan van van Johanna Paungger en Thomas Poppe

De natuuronderzoeker Charles Darwin (die herinner ik mij nog toen we conditionering uitgelegd kregen, met een voorbeeld van honden en een belletje) reveleert in zijn klassieke boek “Over de afstemming van de mens” niet meer dan een wijsheid waarmee talloze voorgaande generaties al bekend waren en die voor hen van groot belang was: “De mens is evenals de zoogdieren, de vogels en zelfs de insekten onderworpen aan die mysterieuze wetmatigheid, volgens welke bepaalde veel voorkomende processen, zoals zwangerschap, plantengroei, rijping en de duur van verschillende ziekten, afhankelijk zijn van de perioden van de Maan.”

Zij ontdekten:

  • dat talrijke fenomenen in de natuur ( eb en vloed, geboorten, weersveranderingen, de cyclus van de vrouw, en vele andere processen) in verband stonden met de loop van de maan
  • dat veel dieren in hun gedrag op de maanstand richten, dat bijvoorbeeld vogels hun nestmateriaal altijd op bepaalde tijden bijeenzoeken, zodat het nest na een regenbui weer snel opdroogt
  • dat de gevolgen of het succes van talloze alledaagse en minder alledaagse activiteiten (kappen van hout, koken, eten, haarknippen, tuinarbeid, bemesting, wassen , het toepassen van geneesmiddelen, operaties en nog veel meer) aan bepaalde ritmen zijn onderworpen
  • dat operaties of de toediening van medicijnen op bepaalde dagen vaak succesvol zijn terwijl die op andere dagen nutteloos of zelfs schadelijk zijn – en dat vaak onafhankelijk van de dosis en kwaliteit van de medicijnen of welke speciale bekwaamheid van de arts dan ook
  • dat planten en plantdelen van dag tot dag verschillende krachten ondergaan en dat onze kennis daarvan doorslaggevend is voor een geslaagde zaaiing, teelt en oogst van de vruchten; dat heilzame kruiden op bepaalde tijdstippen geplukt worden veel meer werkzame stoffen bevatten dan wanneer ze op andere tijdstippen worden verzameld
Art: Anastasia Zhdann


En nu haal ik een stuk aan uit het boek waarbij ik alleen maar kan knikken en mooi is om te delen in een tijd waarin er veelal geschroefd en gedraaid wil worden aan ons instrument in zo’n rap tempo, dat we bijna geen tijd hebt om na te denken wat nu daadwerkelijk heilzaam is, laat staan of we al voelen wat werkt voor ons lijf. Dat vraagt tijd. We hebben lang geconditioneerd geleefd en het contact met ons lijf in verbinding met al wat natuurlijk is, is lang niet de eerste prioriteit geweest.

Ieder mens denkt te weten wat gezondheid betekent. En toch: nog niet zo lang geleden werd gezondheid in de officiële definitie van de Wereldgezondheidsorgani.satie omschreven als ‘de afwezigheid van ziekte’. Dat gebeurde misschien omdat men gezondheid pas als het hoogste goed ervaart als men het mist. Desalniettemin kan deze definitie niet verder verwijderd zijn van de waarheid en veel artsen en geneeskundigen streven tegenwoordig dan ook naar een nieuwe zienswijze.

Zo schrijft bijvoorbeeld de publicist en arts Harald Kinadeter uit München: “Gezondheid betekent volgens ons de kracht en de vaardigheid om datgene te worden wat wij zijn en om datgene te overwinnen wat dat verhindert. Zij staat voor de toestand die daaruit voortkomt: een harmonisch samenspel van verschillende processen die de mens definiëren met slechts één doel volgens de zin van het leven.”

Onze voorouders kenden deze samenhangen. Priester-genezers, sjamanen en medicijnmannen handelden en genazen overeenkomstig het inzicht dat mensen geen machines zijn; dat we meer zijn dan een systeem van botten, zenuwen, spieren en organen, bijeengehouden door het ’toeval’van de evolutie; dat lichaam, geest en ziel elkaar wederzijds beïnvloeden en in een onverbrekelijk verband staan tot alles wat ons omringt, tot andere mensen, tot de natuur en zelfs tot aan de sterren.

Art: onbekend

Ze wisten dat ziekte ontstaat als de mens door welke oorzaak dan ook het dynamische en vloeiende evenwicht tussen de vele elementen van het leven niet langer kan bewaren, het evenwicht tussen spanning en ontspanning, tussen gezond egoïsme en overgave, tussen de ups en downs van het lot.

Alles in de natuur is klank, trilling en ritme. Een evenwichtig leven betekent daarom een leven waarin deze ritmen niet voortdurend genegeerd worden of waarin men niet voortdurend tegen hun stroom in zwemt. Evenwicht heeft daarentegen niet te maken met het ritme van de klok, niet met gemak of met het trage en evenwichtig voortkabbelen der tijd. Een gedoseerde overdrijving, is net zo belangrijk voor een gezonde levensstijl als regelmaat en ritme in het dagelijks leven. Wlk orgaan en elk levend wezen heeft af en toe een gedoseerde hoeveelheid schokken nodig om de grenzen van zijn ontplooiïngsmogelijkheden te kunnen bereiken.

Ons lichaam is als een betrouwbaar en robuust schip dat een zekere verzorging behoeft om in overeenstemming met zijn leeftijd tot een maximale prestatie te komen. Het heeft meer of minder regelmatig brandstof nodig in de vorm van zuurstof en voedingstoffen. Niet alleen het lichaam heeft voeding nodig, volwaardige en gezonde voeding, maar ook de geest en de ziel hebben dat. Het merkwaardige natuurwetenschappelijke wereldbeeld waardoor onze huidige tijd wordt beheerst, heeft ons bijna doen vergeten dat in dit voertuig van het lichaam ook onze gevoelens, gedachten en instincten een grote rol spelen. En vooral op een stuurman wacht: ons bewustzijn.

Tot dusver de teksten uit het boek “In harmonie met de Maan”