Natuurbeleving

Wij als mens zijn onlosmakelijk met de natuur verbonden via ons lichaam. De natuur houdt zichzelf in balans, net als ons lichaam. Het blijkt vaak nog een zoektocht hoe we ons hier bewust mee kunnen verbinden en met name hoe we de elementen, waarmee de natuur zich in stand houdt, in onszelf kunnen aanspreken en voeden. Vertrouwen en weten hoe het lichaam zichzelf kan herstellen in die balans kan in ons voordeel werken.

De elementen

De natuur bestaat uit elementen lucht, vuur, water en aarde. En in de Chinese Geneeskunde en de Do In Yoga waar vanuit Maanhuis E11F werkt, hoort metaal daar ook bij. Deze elementen houden elkaar in balans. Zijn de elementen uit balans, denk maar aan extreme droogte, dan merken wij direct welk effect dat heeft.

Meer contact maken met deze elementen kan al eenvoudigweg al door meer de natuur in te gaan en je te verbinden met ieder seizoen. Voel die zon en regen op je huid, de wind in je haar, stamp op de aarde onder je voeten. De natuur werkt helend, doordat ze je direct via de zintuigen in contact brengt met dat wat elementair (voor jou) is en brengt je volledig in het moment van nu. De natuur herinnert je er steeds weer aan dat je je lichaam mag gebruiken als basis in dit geheel.

Iedere yoga/kunstzinnige/buiten les/ workshop of sessie bij Maanhuis E11F staat daarom in verbinding met de elementen gekoppeld aan de seizoenen, ook in de binnenruimtes.

Wil je de elementen nadrukkelijk ervaren? Kijk dan eens verder bij:

Yoga in de natuur
Coaching in de natuur
Cirkels voor vrouwen en meiden

The trees are our lungs, the rivers our blood, the wind our breath and the earth our body

Deepak Chopra