Maanhuis

Unci Maka faciliteert onder de (voormalige) naam Maanhuis, Ceremonies en Rituelen voor vrouwen en jonge meiden. In verbinding met Moeder Aarde en het lichaam.

Ieder mens komt in verschillende fases terecht. De overgang van zo’n fase kan veel met zich meebrengen. Dat kan zijn de fase van meisje naar puber/ jonge vrouw, waarin van alles op lichamelijk maar ook geestelijk gebied verschuift en verandert. Maar ook als volwassen mens kom je in verschillende fases waarin iets loslaten wordt en ruimte komt voor nieuw. Deze overgangen, groot of klein zijn ceremonies waard.

Veel momenten kun je ceremonieel inzetten. Met name als je bewust stil staat bij je eigen processen en deze ruimte geeft met al is het maar een kleine handeling of ritueel. Iets mag gevierd worden. En van samen gaat een behoorlijke kracht uit.

De cirkels hebben als framewerk de natuurlijke cyclus van een Rites of Passage met het Medicijnwiel als basis.

Een overgangsperiode volgens de Rites of Passage onderscheidt 3 fases in het leven, losmaken, transitie en terugkomst. Denk bijv aan tijden dat je je losmaakte v je habitat en bijv op kamers/ reis ging/ op jezelf ging wonen, of een nieuwe uitdaging aanging, of moeder werd, of een scheiding onderging. In al deze gevallen (en meer) begint een nieuw stuk van je leven, waarin je ervaringen en inzichten hebt opgedaan die nodig waren om te transformeren. Je bent anders/ vollediger/ volgroeider hierdoor terug gekomen dan dat je voorheen was en door integratie krijgt de wending en transitie in jezelf een plek en gestalte. En een nieuwe fase breekt weer aan.. Deze fases worden ook gevolgd in de sessies en cirkels:

  • separatie (rups) : je thuisplek verlaten en nieuwe indrukken opdoen in een andere omgeving. Een fase van loslaten en openstaan voor nieuw.
  • transitie (cocon) : transformatie fase waarin je uitgedaagd wordt dmv gesprekken, lichaamswerk en creatieve uitdagingen met jezelf en elkaar. Een fase waarin je inzichten krijgt en eert en bekrachtigt wie je bent
  • terugkomst (vlinder) : integreren wat je in de cirkel hebt ervaren en bekrachtigd en het langzaam eigen maken in de thuis omgeving. Een fase van bezinning en moed om de nieuwe stukken die je in jezelf ontdekt hebt te verankeren en toe te passen.

Het Medicijnwiel is een cirkel van kennis een spiegel die alle menselijke aspecten van het leven reflecteert. Met name de elementen en windrichtingen met hun diertotems zijn dragend in een ceremonie. Meer info over het Medicijnwiel en de Windrichtingen vind je bij Handcraft & Mesa journeys.

Na een ceremonie of cirkel ga je naar huis en maak je voor je zelf de balans op wat er veranderd is. De meesten ervaren beweging en verbinding met name ook naar elkaar. Er is altijd iets wat er wordt mee genomen of juist wordt losgelaten. Precies passend bij wat ieder nodig heeft om weer stappen te zetten in de richting die goed voelt.

Voor het aanbod van de Cirkels & Ceremonies kijk bij Volle Maan Cirkels, Meidencirkels; Maantijd voor jonge meiden. Voor Rituele Ceremonies in verbinding met Moeder Aarde kijk bij Earth, Agua de Florida Ritueel en Despacho Ritueel.

“Rites of Passage are about letting you know that life does not stop for anyone at any phase, and that the future is not a fictional place.”

Kijk voor actuele cirkels bij de Lestijden, Tarieven & Agenda.