Movement

MOVEMENT

All things charge, nothing is distinguished. There is nothing on the Whole World which is permanent. Everything flows forward; all things are brought into being with a changing Nature, the ages themselves glide by in constant movement. ”

~Ovid (uit Every Body is a Body)

BEWUST WORDEN VAN BEWEGING/ MOVEMENT

Wat doe je op dit moment? Bewegen je ogen om de woorden te kunnen lezen in deze alinea? In welke positie ben je, lig je, sta je of zit je? Zit je stil of verplaats je je gewicht terwijl je een lok uit je gezicht haalt of tikt met je voet? Als je stil zit, staat of ligt, verander dan je positie. Wat heb je gekozen? Wat is er anders (en is het ook anders)? Kun je de vierde teen van je linkervoet waarnemen? Moest je bewegen om dit te voelen?

Dit zelf monitoren is een vitaal deel van Zelf Onderhoud en cruciaal voor ons welbevinden. Vaak hebben we niet eens door welke signalen we onszelf sturen.

Dr. Joe Dispenza legt de bewuste verbinding met het lijf en de daarmee positieve gevolgen heel mooi uit in dit stukje uit Becoming Super Natural:

“ De energie van de meeste mensen zit in het lichaam opgeslagen, omdat ze hun lichaam zo hebben geconditioneerd dat dit hun brein is geworden, door jarenlang op dezelfde manier te denken, handelen en voelen. Het is in dit proces, dat samenhangt met leven in de overlevingsmodus, waardoor het grootste deel van de creatieve energie in het lichaam vast blijft zitten. Daarom is het belangrijk dat we leren hoe er die energie uit het lichaam kunnen trekken en weer afgeven aan het brein, waar zij dan weer beschikbaar is voor een hoger doel dan alleen overleving. “

Het gaat dus over Conscious Awareness. Bewustzijn van beweging is van levensbelang om de heelheid van het leven te ervaren.

PERSOONLIJKE ERVARING MET BEWEGING

De laatste jaren heb ik mijzelf op allerlei manieren in beweging gezet waarbij ik me bewust ben geworden van heel veel stukken in mezelf die minder zichtbaar zouden zijn geweest wanneer ik niet op een andere manier in beweging was gekomen.

Tijdens een flinke Burn Off heb ik jarenlang Kunstzinnige Coaching gestudeerd (het was een zelfhelend proces zonder doel er iets mee te moeten met de ander) om weer een gezonde verbinding met mezelf op te bouwen. Ik heb er geleerd en ervaren wat het is om op een vrije en authentieke manier de bewegingen van mijn Lijf, maar ook Binnenin, in veilige afgestemde settings te volgen. Ik heb mezelf opnieuw te leren kennen in volle acceptatie van wat er is in de diepe Liefde voor Kuntzinnig werk.

Ook door De Dans heb ik mezelf weer opnieuw gestalte kunnen geven. En nog steeds. De Vrije Danswereld is hierin een eye opener geweest en een deur naar een hele nieuwe wereld. Een wereld waarin ik met mijn heel eigen Waarnemingen en Bewegingen werd erkend (ik kom uit de danswereld met vaste structuren en presteren), vooral ook door mezelf, maar zeker door de verbinding met anderen hierin. Met name de 5 Ritmes van Gabrielle Roth heeft therapeutisch doorgewerkt.

Tijdens de integratie van alles wat in beweging is gezet afgelopen jaren in het Jaartraject The Embodiment Circle, heeft de liefde voor Dans een voorname plek gekregen met als doel deze vorm van bewegen ook te verweven in het aanbod.

Ook het Pad van Yoga heeft mij terug gebracht naar de Wezenlijke Verbinding met mezelf in een Groter Geheel. Doordat ik zelf les ben gaan geven, heb ik door anderen te ondersteunen, mezelf met discipline, moed (yep met angst) en ook heel veel plezier weer op een diepere laag ontmoet.

” Steeds meer land ik terug in mijn lijf en daarmee op de Aarde. Ik ben me steeds meer bewust van wat beweegt er Nu. Dat maakt dat ik met steeds meer aandacht doe en ben en daardoor beter keuzes kan maken die bij me passen. Zo ben ik ook beter van dienst voor de ander. ”

Nieuwsgierig naar het aanbod in Creative Movement? Kijk dan bij Creative Movement Flows (groepen), Creative Medicine Movement (1 op 1).

Kijk voor kinderen en gezinnen bij Kids Yoga & Totems en Family Yoga & Playfullness.

Kijk voor tarieven bij Lestijden, Tarieven & Agenda en neem bij interesse hier Contact op.

“When you know how to listen everybody is the Guru”

Ram Das